.: Strona główna
Wspólnota
 .: Kim jesteśmy?
 .: Lider wspólnoty
 .: Ksiądz opiekun
 .: Animatorzy
 .: Diakonia
Działalność
 .: Kurs Alfa
 .: Misje
 .: Modlitwy za miasto
 .: Sieć Modlitwy Wstawienniczej
Wydarzenia
 .: Terminy
 .: Rekolekcje letnie
 .: Kalendarium
 .: Historia wspólnoty
Czym żyjemy
 .: Eucharystia wspólnotowa
 .: Spotkanie modlitewne
 .: Małe Grupy
 .: Formacja
 .: Katechezy
 .: Czytania na każdy dzień
 .: Codzienna modlitwa brewiarzowa
 .: Poezja
Księgarnia
 .: Zdjęcia
 .: Mapka

 .:Linki
 .:Kontakt
 

WSPÓLNOTA LEW JUDYO WSPÓLNOCIE

Wspólnota Lew Judy działa we Wrocławiu, na osiedlu Popowice, w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Podstawowym jej celem jest wzrost dojrzałości chrześcijańskiej wszystkich, którzy do niej należą. Drogowskazy dla podejmowanych inicjatyw oraz sposoby funkcjonowania czerpie z nauki Kościoła Katolickiego. Szczególny rys nadaje jej podkreślanie podstawowej roli Kerygmatu, otwieranie się na Ducha Świętego, głoszenie Dobrej Nowiny oraz podejmowanie inicjatyw ekumenicznych.

Wspólnota gromadzi osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Należą do niej osoby samotne, żonate, zamężne, nastolatki, studenci, małżeństwa, a także całe rodziny.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy Cię serdecznie na Spotkanie Modlitewne naszej Wspólnoty, które trwa na Popowicach w każdą niedzielę w godzinach od 19.00 do 21.00. Cieszymy się z każdej przychodzącej osoby, ponieważ naszą wiarę chcemy przeżywać we wspólnocie braci i sióstr.

Zapraszamy także do naszych Grup, które są szczególnym miejscem pogłębiania wzajemnych relacji i wzrastania w wierze. Będąc we Wspólnocie, dzielimy razem troski i radości oraz umacniamy nasze życie z Bogiem. Dlatego też, jeżeli szukasz Boga i przyjaciół w swoim życiu - czekamy na Ciebie.