.: Strona główna
Wspólnota
 .: Kim jesteśmy?
 .: Lider wspólnoty
 .: Ksiądz opiekun
 .: Animatorzy
 .: Diakonia
Działalność
 .: Kurs Alfa
 .: Misje
 .: Modlitwy za miasto
 .: Sieć Modlitwy Wstawienniczej
Wydarzenia
 .: Terminy
 .: Rekolekcje letnie
 .: Kalendarium
 .: Historia wspólnoty
Czym żyjemy
 .: Eucharystia wspólnotowa
 .: Spotkanie modlitewne
 .: Małe Grupy
 .: Formacja
 .: Katechezy
 .: Czytania na każdy dzień
 .: Codzienna modlitwa brewiarzowa
 .: Poezja
Księgarnia
 .: Zdjęcia
 .: Mapka

 .:Linki
 .:Kontakt
 

SIEĆ MODLITWY WSTAWIENNICZEJ


Jako chrześcijańska Wspólnota Modlitewna duży nacisk kładziemy na modlitwę w naszym życiu, wierząc, że Bóg troszczy się o nas i wysłuchuje naszych próśb. Dwa lata temu z inicjatywy naszego lidera Piotra utworzyliśmy we Wspólnocie grupę ludzi szczególnie odpowiedzialnych za modlitwę. Tak powstała Sieć Modlitwy Wstawienniczej, która ma na celu objąć ciągłą modlitwą całą Wspólnotę. Każdego dnia jedna osoba modli się w ustalonych intencjach związanych nie tylko z potrzebami naszej Wspólnoty, ale miasta i całego świata. Intencje i grafik dyżurów ustalamy na spotkaniach, które przypadają raz na dwa miesiące.

Osoby należące do Sieci Modlitwy Wstawienniczej służą także modlitwą w każdą niedzielę na Spotkaniu wieczornym. W niedzielę zbieramy również intencje indywidualne, za które modlimy się przez cały tydzień. Wierzymy, że modlitwa ma wielką moc. Dla nas jest rozmową z Bogiem, któremu z ufnością zawierzamy nasze sprawy.


1 Tes. 5,14 - 23

14 Zachęcamy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, słabych podtrzymujcie na duchu, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. 15 Czuwajcie nad tym, aby jeden drugiemu złem za zło nie odpłacał, lecz zawsze dobro wyświadczajcie sobie nawzajem, jak i wszystkim ludziom. 16 Zawsze miejcie radość w sercu, 17 nieustannie się módlcie. 18 Dziękujcie Bogu za wszystko, bo taka jest wola Boża, przekazana nam przez Jezusa Chrystusa. 19 Ducha nie gaście, 20 daru proroctwa nie lekceważcie. 21 Sprawdzajcie wszystko, a zachowujcie to, co szlachetne. 22 Unikajcie wszystkiego, co złe. 23 A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęca. Niech wasz duch i dusza, i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

INTENCJE

 1. O siostry i Braci ze wspólnoty (o gorliwość w modlitwie osobistej, odwagę ufania Bogu i umocnienie w walce duchowej).
 2. Za lidera wspólnoty, animatorów i odpowiedzialnych.
 3. O opiekę Boga nad liderami Kursów Alpha, zespołem prowadzącym i uczestnikami.
 4. O powstanie diakonii dzieci i młodzieży, o chętnych do prowadzenia tych diakonii.
 5. O rozwój posługi modlitwy wstawienniczej, o ochronę Krwi Chrystusa dla modlących się wstawienniczo.
 6. O nowych animatorów do rozwijających się grup domowych, o dobre relacje w grupach i we wspólnocie.
 7. O spotkania modlitewne, o rozwój posługi darami Ducha Świętego.
 8. O umocnienie diakonii muzycznej w ich służbie i o nowe osoby do diakonii.
 9. O nową ewangelizację i duchowe przebudzenia naszej parafii i naszego miasta.
 10. Za nasze rodziny, o obecność Bożą w naszych domach ( miłość pomiędzy małżonkami, miłość dzieci do rodziców i rodziców do dzieci).
 11. O stałego opiekuna kapłana.
 12. Za osoby samotne i za wszystkich, którzy się źle mają.
 13. O opiekę i błogosławieństwo w życiu dla tych, którzy byli członkami naszej wspólnoty.
 14. O przebaczenie, otwarcie serc na siebie nawzajem i na nowych członków wspólnoty, o jedność we wspólnocie
 15. Za duszę naszego brata ze wspólnoty śp. Kazia Ciach.
 16. O nawrócenie i błogosławieństwo dla Tomka
 17. O powrót do zdrowia dla Ady (s. Jozjanny od Słowa Bożego)


do ściągnięcia aktualny grafik sieci modlitwy wstawienniczej


Następne spotkanie grupy modlitwy wstawienniczej 03.11. 2008 r. o godzinie 19.00