.: Strona główna
Wspólnota
 .: Kim jesteśmy?
 .: Lider wspólnoty
 .: Ksiądz opiekun
 .: Animatorzy
 .: Diakonia
Działalność
 .: Kurs Alfa
 .: Misje
 .: Modlitwy za miasto
 .: Sieć Modlitwy Wstawienniczej
Wydarzenia
 .: Terminy
 .: Rekolekcje letnie
 .: Kalendarium
 .: Historia wspólnoty
Czym żyjemy
 .: Eucharystia wspólnotowa
 .: Spotkanie modlitewne
 .: Małe Grupy
 .: Formacja
 .: Katechezy
 .: Czytania na każdy dzień
 .: Codzienna modlitwa brewiarzowa
 .: Poezja
Księgarnia
 .: Zdjęcia
 .: Mapka

 .:Linki
 .:Kontakt
 

HISTORIA WSPÓLNOTY


Jak to się zaczęło... i dalej trwa

Korzenie naszej Wspólnoty sięgają lat 80 - tych, kiedy w Polsce prężnie rozwijał się ruch oazowy.

W 1980 roku z inicjatywy ks. Jana Kruczyńskiego moderatora Ruchu Światło - Życie z parafii p.w. Św. Krzysztofa na Psim Polu zostały zorganizowane na Popowicach rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży. Ówczesny Proboszcz parafii o. Stanisław Cyganiak wyraził zgodę na podjęcie przygotowań. Wśród osób świeckich, które podjęły trud systematycznej modlitwy oraz pomocy w sprawach organizacyjnych były m.in. Krystyna Diament, Renata Marciniszyn, Monika Cichocka i inni, których nazwisk dziś nikt nie potrafi przytoczyć. Celem było przyjęcie przez uczestniczących Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Rekolekcje głosił o. Andrzej Madej OMI, a zasadniczą częścią było wyświetlenie filmu JEZUS. Po tym wydarzeniu niektórzy z uczestniczących w rekolekcjach postanowili dołączyć do grupy wcześniej już istniejącej, tej, która rozpoczęła spotykać się by rekolekcje przygotować. W 1981 opiekunem grupy został o. Norbert Sojka OMI, po nim, w latach 1984 - 1985, o. Piotr Koloch OMI. Przyjęto formację Ruchu Światło - Życie założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dawał on ludziom świeckim możliwość pogłębienia swojej wiary i czynnego włączenia się w życie Kościoła.

Przez pierwsze lata kształtowały się cele, idee i struktury Wspólnoty. Kilkakrotnie zmieniali się też opiekunowie. Stabilizacja i rozwój nastąpiły w latach 90 - tych. Do Wspólnoty wstąpiło wiele osób. Powstawały nowe grupy i diakonie. Uczyliśmy się ewangelizować, wychodząc z naszą wiarą poza obręb parafii. Wyjeżdżaliśmy na różne nauczania i szkolenia. Na ulicach Wrocławia prowadziliśmy ewangelizacje ze śpiewem, świadectwami i pantomimą. Braliśmy udział w akcji Ewangelizacja 2000. Dla początkujących wspólnotowiczów prowadziliśmy Elementarz, po którym następowała 3 - letnia formacja zakończona wstąpieniem do Przymierza. Co roku odbywały się rekolekcje letnie, które były podsumowaniem rocznego cyklu formacji. Opiekunami Wspólnoty w tamtym okresie byli kolejno o. Andrzej Ziętkowski OMI i o. Marek Michalik OMI.

Nazwę Lew Judy przyjęliśmy w 1993 roku. Jubileusz 20 - lecia istnienia obchodziliśmy w maju 2000 roku.

W połowie lat 90 - tych na skutek zmian organizacyjnych Wspólnota przestała być częścią Ruchu Światło - Życie. Struktury, w których jest dziś obecna, to popowicka parafia, Wspólnoty Przymierza i Europejska Sieć Wspólnot Chrześcijańskich. Obecnie Wspólnota liczy 120 osób. Liderem Wspólnoty jest Piotr Rotte. Do czerwca 2003 r. opiekunem był o. Jerzy Ditrich OMI, obecnie jest o. Robert Wawrzeniecki OMI. Formację przenieśliśmy do małych grup, na których rozważamy tematy poświęcone pogłębianiu naszej wiary. Służą temu także nauczania na niedzielnych Spotkaniach Modlitewnych. Raz w miesiącu spotykamy się na Wspólnotowej Eucharystii. Od dwóch lat rozwija się Sieć Modlitwy Wstawienniczej. Nasze więzi umacniamy na wyjazdach rekolekcyjnych - w maju i w czasie wakacji.

do góry